Chrze[cijaDski krzy|

Anioł grozy stojący za panią Ellen White

Ellen White

Anioł grozy stojący za panią Ellen White
"Kiedy zaś przyjdzie już ów Duch Prawdy, pozwoli wam zrozumieć całą prawdę. Nie będzie On bowiem mówił od siebie, lecz przekaże wam wszystko, co usłyszy, i objawi wam rzeczy przyszłe. ." [Jana 16:13]
"Duch mówi bardzo wyraźnie, że w czasach ostatecznych niektórzy ludzie odpadną od wiary, a poddadzą się działaniu mocy uwodzicielskich i pokusom demonów. Dojdzie do tego wskutek kłamstw ludzi o napiętnowanych sumieniach." [1 Tymoteusza 4:1-2]
"Najmilsi, nie wierzcie zbyt łatwo każdemu, kto twierdzi, że pozostaje pod działaniem ducha, lecz postarajcie się zbadać, czy chodzi rzeczywiście o Ducha Bożego. Wiecie przecież, że istnieje na świecie wielu fałszywych proroków." [1 Jana 4:1]
Poniższe fragmenty z książek Ellen White, ukazują jej doradcę, sądnego anioła grozy. Pani White uważała go za posłańca z nieba przybywającego od Boga.
Anioł lubi powtarzać po 3 razy
"Anioł powiedział: 'Czy tacy mogą wstąpić do niebios?'. Inny anioł odpowiedział: 'Nie, nigdy, nigdy, nigdy'." Ellen G.White - Wczesne pisma. Strona 35.
"...zobaczyłam [był rok 1850, spodziewano się końca świata na lata 1850-51], że wśród tych, którzy przyjęli trzecie poselstwo anielskie w ostatnim czasie, musi nastąpić przygotowanie. Anioł powiedział: „Przygotowujcie się, przygotowujcie się, przygotowujcie się...”" Ellen G.White - Wczesne pisma. Strona 50.
"[był rok 1850, spodziewano się końca świata na lata 1850-51] Anioł powiedział: "Czy chcecie uniknąć siedmiu ostatnich plag? Czy chcecie wejść w chwałę i cieszyć się wszystkim, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują oraz są gotowi dla Niego cierpieć? Jeśli tak, musicie umrzeć, abyście mogli żyć. Przygotowujcie się, przygotowujcie się, przygotowujcie się. Wasze przygotowywanie musi być większe, niż obecne, bowiem nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić..."" Ellen G.White - Wczesne pisma. Strona 51.
"[Mówi Ellen White] Towarzyszący mi anioł zawołał z wielką doniosłością: "Przygotowujcie się, przygotowujcie się, przygotowujcie się, bowiem wkrótce ma nadejść żar gniewu Pańskiego. Wylany ma być Jego gniew, nierozcieńczony z miłosierdziem, a wy jesteście nie gotowi."" Ellen G.White - Wczesne pisma. Strona 97.
Anioł wpaja w Ellen White przekonanie, że Adwentyści są resztką czasów końca
"Anioł mówi z wielką doniosłością: '...wy jesteście nie gotowi. Rozedrzyjcie serce, a nie szaty. Dla resztki musi być dokonane wielkie dzieło'." Ellen G.White - Wczesne pisma. Strona 97.
Anioł sądzi Adwentystów w imię Boga
Anioł powiedział: "Bóg nie będzie wąchał woni ich zebrań. Egoizm, oszustwo i fałsz praktykowane są przez nich bez wyrzutów sumienia. Wszystkie te złe cechy okrywają płaszczem religii" Ellen G.White - Wczesne pisma. Strona 214.
Anioł dużo mówi religijnie, daje też znać o szatanie w zborach
"Anioł powiedział: „Nic prócz całej zbroi sprawiedliwości nie jest w stanie uzdolnić człowieka do zwyciężenia mocy ciemności oraz utrzymania nad nimi zwycięstwa. Szatan zupełnie zawładnął zborami jako ciałem. Zamiast jasnych, ostrych prawd Słowa Bożego rozważane są wypowiedzi i czyny ludzkie. Duch i przyjaźń świata są wrogością wobec Boga. Gdy prawda w swojej prostocie i sile, jaką jest ona w Jezusie, zostaje sprowadzona przeciwko duchowi świata, natychmiast budzi ona ducha prześladowania. Bardzo wielu, którzy wyznają, że są chrześcijanami nie poznało Boga. Ich naturalne serce nie zostało zmienione i zamysł ciała pozostaje wrogi Bogu. Są wiernymi sługami Szatana, mimo że przyjęli inną nazwę”." Ellen G.White - Wczesne pisma. Strona 214.
Anioł dominuje nad panią White i gruntuje jej serce ku głoszeniu danego jej światła
"Na początku, kiedy Pan udzielał mi poselstw w celu przekazywania ich Jego ludowi, trudno mi było je wygłaszać i z obawy przed tym, że niektórych zasmucę, często je łagodziłam... Nie uświadamiałam sobie, że byłam tak niewierna i nie dostrzegałam grzechu ani niebezpieczeństwa wynikającego z takiego postępowania dotąd, aż w widzeniu zabrana zostałam przed oblicze Jezusa. Spoglądał On na mnie z wyrazem dezaprobaty i odwrócił ode mnie Swoją twarz. Nie jest możliwym, aby opisać przerażenia i udręki, które wtedy odczuwałam. Upadłam przed Nim na moją twarz, lecz nie miałam siły, aby wypowiedzieć choćby jedno słowo. Ach, jak pragnęłam być przykryta oraz ukryta przed tym strasznym wyrazem dezaprobaty!... Pewien anioł kazał mi zaraz powstać, a widok, który przedstawił się moim oczom, ledwo można opisać... Spojrzałam na moje ubranie i zauważyłam, że było ono splamione krwią, jak również to, że krew wyżerała w nim dziury. Ponownie upadłam jak martwa u stóp towarzyszącego mi anioła. Nie mogłam przytoczyć żadnego usprawiedliwienia. Mój język odmówił wydania głosu i pragnęłam być z dala od tak świętego miejsca. Anioł ponownie postawił mnie na nogach i powiedział: „Obecnie nie jest to twój przypadek, ale scena ta miała przed tobą miejsce, abyś poznała jaka musi być twoja sytuacja, jeśli będziesz zaniedbywać głoszenie innym tego, co Pan tobie objawił. Lecz jeśli pozostaniesz wierna do końca, będziesz jadła z drzewa żywota i piła z rzeki wody żywota" Ellen G.White - Wczesne pisma. Strona 214.
Pomimo iż pani White widzi Jezusa to o dziwo nie zamienia z nim żadnego słowa. Identycznie dzieje się w śnie o 'Zielonym Sznurze'. W obu snach Jezus milczy, a anioł prowadzi dialog w tonie decyzyjnym.

Warto zwrócić uwagę:
- Pani White pierwszy raz pada na twarz przed Jezusem, po chwili drugi raz pada jak martwa, tym razem już nie przed Jezusem lecz przed aniołem z którym rozmawia. Anioł nie odmawia.
- Anioł daje wizję pani White i ta widzi na swej szacie krew wyżerającą dziury (tak jakby ta krew była kwasem palącym). Biblia uczy, że grzech brudzi szatę a nie wypala. Dlatego w Biblii jest mowa o praniu szat na skutek ich brudu w krwi baranka (Jezusa Chrystusa). Sen uczy, że szata się dziurawi.

"Kiedy zaś przyjdzie już ów Duch Prawdy, pozwoli wam zrozumieć całą prawdę. Nie będzie On bowiem mówił od siebie, lecz przekaże wam wszystko, co usłyszy, i objawi wam rzeczy przyszłe. ." [Jana 16:13]
"Duch mówi bardzo wyraźnie, że w czasach ostatecznych niektórzy ludzie odpadną od wiary, a poddadzą się działaniu mocy uwodzicielskich i pokusom demonów. Dojdzie do tego wskutek kłamstw ludzi o napiętnowanych sumieniach." [1 Tymoteusza 4:1-2]
"Najmilsi, nie wierzcie zbyt łatwo każdemu, kto twierdzi, że pozostaje pod działaniem ducha, lecz postarajcie się zbadać, czy chodzi rzeczywiście o Ducha Bożego. Wiecie przecież, że istnieje na świecie wielu fałszywych proroków." [1 Jana 4:1]
4725