Chrze[cijaDski krzy|

Cechy natchnienia Ellen White

Ellen White

Cechy natchnienia Ellen White
"Duch mówi bardzo wyraźnie, że w czasach ostatecznych niektórzy ludzie odpadną od wiary, a poddadzą się działaniu mocy uwodzicielskich i pokusom demonów. Dojdzie do tego wskutek kłamstw ludzi o napiętnowanych sumieniach." [1 Tymoteusza 4:1-2]
"Najmilsi, nie wierzcie zbyt łatwo każdemu, kto twierdzi, że pozostaje pod działaniem ducha, lecz postarajcie się zbadać, czy chodzi rzeczywiście o Ducha Bożego. Wiecie przecież, że istnieje na świecie wielu fałszywych proroków." [1 Jana 4:1]
Różne światła natchnienia
Tylko Jezus Chrystus jest prawdziwą światłością. Wiele duchów nieczystych imituje światłość Jezusa, zawsze jednak coś gdzieś, jest nie tak.
Co natchnienie wmówiło Ellen White
"Zlecono nam zadanie zapoznania ludzi z zasadami reformy zdrowia. Są tacy, którzy myślą, iż kwestia diety nie jest aż tak ważna, aby ją mieli włączyć do swej pracy ewangelizacyjnej. Popełniają wielki błąd." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 314.
"Postawcie pracę w dziedzinie reformy zdrowia na pierwszym miejscu - tak brzmi przekazane mi poselstwo... Wstrzymywanie się od wszelkiego szkodliwego pokarmu i napoju jest owocem prawdziwej religii." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 319.
"Szkoły kucharskie trzeba zakładać w wielu miejscach. To dzieło może mieć skromne początki, ale Pan da kucharzom umiejętności i zrozumienie, aby uczynili wszystko, co najlepsze dla oświecenia drugich. Słowo Pańskie brzmi: 'Nie zabraniajcie im, gdyż Ja sam objawię się im jako Instruktor'... Jego plany, uczą ludzi jak przeprowadzić reformę w ich diecie, przygotowując zdrowe i tanie pokarmy." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 330.
"Zostałam pouczona, że mam zachęcać do prowadzenia szkół kucharskich we wszystkich miejscach, gdzie wykonuje się pracę misyjną. Trzeba wykorzystywać każdą okazję, aby nakłaniać ludzi do reformy [zdrowia]." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 330.
Natchnienie forsuje i propaguje tzw. reformę zdrowia
'Kazano mi powiedzieć wszystkim nauczającym reformy zasad zdrowia - idźcie naprzód." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 319.
"Adwentyści Dnia Siódmego mają w swym posiadaniu prawdy o ogromnym znaczeniu, więcej niż przed czterdziestoma laty (pisane w 1909r.). Pan rzucił specjalne światło na reformę zdrowia, lecz jak chodzimy w tym świetle? Naszym obowiązkiem jest rozumieć i respektować zasady reformy zdrowia." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 282.
"Lekceważenie reformy zasad zdrowia czyni człowieka niezdatnym do służby Pańskiej. Światło, jakie Pan dał w tej kwestii w swym Słowie, jest jasne, i On będzie doświadczał i wypróbowywał ludzi w różny sposób, aby zobaczyć, czy będą zważać na to światło... Wszyscy powinni wiedzieć jak jeść i pić, aby zachować zdrowie... Ci, którzy stoją z dala od dzieła pouczania ludu w tej kwestii, nie idą w ślad za wielkim Lekarzem." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 317.
"Żyjąc sami w świetle [poselstwa zdrowia], mogą nieść to poselstwo [zdrowia] tym, którzy go potrzebują... Ludzie muszą otrzymać światło o reformie zdrowia... Pan daje mi to poselstwo, abym nalegała na wszystkich, by mieli to na uwadze... " Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 316.
"Zostałam pouczona, że nie należy zwlekać z wprowadzeniem reformy zasad zdrowia." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 311.
"Pouczono mnie, że w naszych sanatoriach powinno się prowadzić regularne lekcje odnośnie zagadnień zdrowia." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 309.
"Dane mi było światło, że należy założyć sanatorium, gdzie w leczeniu chorób stosowano by proste, racjonalne metody." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 309.
Natchnienie daje wielkie światło
"Otrzymaliśmy wielkie światło o zasadach zdrowia. Czemuż więc nie zabieramy się poważnie i stanowczo, by przeciwdziałać i zwalczać przyczyny powodujące chorobę?" Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 313.
"Otrzymałam wielkie światło od Pana odnośnie spraw reformy zdrowia. Nie szukałam tego światła, nie studiowałam go, zostało mi ono dane przez Pana, abym z kolei przekazała je innym." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 345.
Natchnienie coś obiecuje w zamian za propagowanie reformy zdrowia
"Pan pokazał mi, że wielu wyzwoli się spod fizycznego, umysłowego i moralnego zwyrodnienia przez praktyczny wpływ reformy zdrowia." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 308.
Natchnienie wskazuje potrzebę rozróżniania pewnych pokarmów
"Zostało mi jasno przedstawione, iż lud Boży ma zająć mocne stanowisko przeciw jedzeniu mięsa." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 266.
"Pouczono mnie abym powiedziała, że jeśli jedzenie mięsa było kiedykolwiek bezpieczne, to nie jest bezpieczne teraz." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 267.
"Światło, jakie mi zostało dane, wskazuje, że w niedługim czasie, będziemy musieli porzucić jedzenie wszelkich pokarmów zwierzęcych. Nawet mleko trzeba będzie porzucić. Choroby mnożą się szybko. Przekleństwo Boże ciąży nad ziemią." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 267.
Natchnienie czyni z reformy zdrowia warunek zbawienia
'Światło, jakie Bóg dał odnośnie reformy zdrowia jest dla naszego zbawienia i dla zbawienia świata... Ludzie są w wielkiej potrzebie promieniującego światła naszych książek zdrowotnościowych i pism. Bóg pragnie użyć te książki i pisma jako środki, przez które promienie światła zwracałyby uwagę ludzi i nakłoniły ich do zważania na przestrogi poselstwa trzeciego anioła. Nasze czasopisma zdrowotnościowe są narzędziem do wykonania osobliwego dzieła rozsiewania światła..." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 322-323.
Natchnienie domaga się poddania wobec reformy zdrowia
"Nie zajmujcie przed ludem stanowiska, które pozwalałoby im myśleć, że nie jest konieczne wzywać do reformy odnośnie jedzenia mięsa, gdyż Pan domaga się reformy. Pan zlecił nam dzieło głoszenia o reformie zdrowia..." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 280.
"Czułam się pobudzona przez Ducha Bożego wyjaśnić niektórym fakt, że ich cierpienia i słabe zdrowie były skutkiem lekceważenia światła danego mi o reformie zdrowia." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 269.
Natchnienie mówi niedorzeczne rzeczy
"Otrzymałam pouczenie, że spożywanie mięsa prowadzi do zezwierzęcenia natury i pozbawienia mężczyzn i kobiet miłości i przyjaźni wobec siebie." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 271.
Natchnienie cechuje niekiedy przemowa po 3 razy
"'Wychowujcie, wychowujcie, wychowujcie' - oto poselstwo, jakie położono mi na sercu." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 315.
"Anioł powiedział: 'Czy tacy mogą wstąpić do niebios?'. Inny anioł odpowiedział: 'Nie, nigdy, nigdy, nigdy'." Ellen G.White - Wczesne pisma. Strona 35.
"...zobaczyłam [był rok 1850, spodziewano się końca świata na lata 1850-51], że wśród tych, którzy przyjęli trzecie poselstwo anielskie w ostatnim czasie, musi nastąpić przygotowanie. Anioł powiedział: „Przygotowujcie się, przygotowujcie się, przygotowujcie się...”" Ellen G.White - Wczesne pisma. Strona 50.
"[był rok 1850, spodziewano się końca świata na lata 1850-51] Anioł powiedział: "Czy chcecie uniknąć siedmiu ostatnich plag? Czy chcecie wejść w chwałę i cieszyć się wszystkim, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują oraz są gotowi dla Niego cierpieć? Jeśli tak, musicie umrzeć, abyście mogli żyć. Przygotowujcie się, przygotowujcie się, przygotowujcie się. Wasze przygotowywanie musi być większe, niż obecne, bowiem nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić..."" Ellen G.White - Wczesne pisma. Strona 51.
"[Mówi Ellen White] Towarzyszący mi anioł zawołał z wielką doniosłością: "Przygotowujcie się, przygotowujcie się, przygotowujcie się, bowiem wkrótce ma nadejść żar gniewu Pańskiego. Wylany ma być Jego gniew, nierozcieńczony z miłosierdziem, a wy jesteście nie gotowi."" Ellen G.White - Wczesne pisma. Strona 97.
"Chcę Ci powiedzieć o widzeniu, które miałam około 2.00 dzisiejszej nocy. Byłam tak obudzona jak teraz, ukazał się nade mną złoty rydwan ze srebrnymi końmi, a w nim Jezus w majestacie królewskim. Byłam pod wielkim wrażeniem tej wizji i poprosiłam anioła, aby nie pozwolił jej zniknąć, dopóki nie obudzę całej rodziny. Anioł powiedział: 'Nie wołaj rodziny, oni nie widzą tego co ty. Słuchaj posłania'. Wtedy z ust Jezusa spłynęły słowa: 'Fanny Bolton jest twoją przeciwniczką, Fanny Bolton jest twoją przeciwniczką, Fanny Bolton jest twoją przeciwniczką!'. Miałam takie samo widzenie siedem lat temu, kiedy moja siostrzenica Mary Clough zajmowała się moimi pismami." Słowa Ellen White kierowane do pastora George B. Starr. Cytowane w 'Statement Regarding the Experience of Fannie Bolton /ca. 1894/ in Reletion to Her Work for Mrs Ellen G. White', Washington: EGW Estate, DF 445, str. 8.
"Duch mówi bardzo wyraźnie, że w czasach ostatecznych niektórzy ludzie odpadną od wiary, a poddadzą się działaniu mocy uwodzicielskich i pokusom demonów. Dojdzie do tego wskutek kłamstw ludzi o napiętnowanych sumieniach." [1 Tymoteusza 4:1-2]
"Najmilsi, nie wierzcie zbyt łatwo każdemu, kto twierdzi, że pozostaje pod działaniem ducha, lecz postarajcie się zbadać, czy chodzi rzeczywiście o Ducha Bożego. Wiecie przecież, że istnieje na świecie wielu fałszywych proroków." [1 Jana 4:1]
5442