Chrze[cijaDski krzy|

Ellen White otrzymuje w śnie zielony sznur do specjalnej komunikacji z Jezusem

Ellen White

"Najmilsi, nie wierzcie zbyt łatwo każdemu, kto twierdzi, że pozostaje pod działaniem ducha, lecz postarajcie się zbadać, czy chodzi rzeczywiście o Ducha Bożego. Wiecie przecież, że istnieje na świecie wielu fałszywych proroków." [1 Jana 4:1] Słowo Boże uczy, że do Jezusa Chrystusa przyjść może bezpośrednio każdy kto tego pragnie bez względu na okoliczności. Źródło natchnienia stojące za Ellen White uczy o pośredniku do Jezusa. W jednym z otrzymanych snów Ellen White potrzebuje przewodnika aby widzieć się z Jezusem. Przewodnik jest dziwnego typu, zd...

Więcej

Niektóre nauki Ellen White wobec Pisma Świętego

Ellen White

"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich.". Mateusz 7:15-20 1 Pogarda wobec ludzi wyniszczonych przez grzech BIBLIA "A gdy mnie bę...

Więcej

Ellen White i największe z przykazań

Ellen White

Artykuł zawiera proste zestawienie słów biblijnych i słów Ellen White. BIBLIA "Faryzeusze zaś, dowiedziawszy się, jak zamknął usta saduceuszom zeszli się w gromadzie i jeden z nich, aby Go podejść, postawił takie pytanie: Nauczycielu, który nakaz Prawa jest największy?A Jezus powiedział: Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, całą duszą twoją i całym umysłem twoim. Oto największy i pierwszy nakaz. A drugi jest mu podobny: Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego."Mateusz 22:34-39 Ellen White "Wówczas Jezus uniósł wieko arki ...

Więcej

Wypowiedzi Ellen White powodujące dziwne stany

Ellen White

"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich." [Mateusz 7:15-20] Poniżej zamieszczone zdania wyjęto z natchnionych dzieł ...

Więcej

Anioł grozy stojący za panią Ellen White

Ellen White

"Kiedy zaś przyjdzie już ów Duch Prawdy, pozwoli wam zrozumieć całą prawdę. Nie będzie On bowiem mówił od siebie, lecz przekaże wam wszystko, co usłyszy, i objawi wam rzeczy przyszłe. ." [Jana 16:13] "Duch mówi bardzo wyraźnie, że w czasach ostatecznych niektórzy ludzie odpadną od wiary, a poddadzą się działaniu mocy uwodzicielskich i pokusom demonów. Dojdzie do tego wskutek kłamstw ludzi o napiętnowanych sumieniach." [1 Tymoteusza 4:1-2] "Najmilsi, nie wierzcie zbyt łatwo każdemu, kto twierdzi, że pozostaje pod działaniem ducha, lecz postarajcie si...

Więcej

Wszystkowidzące oko w publikacjach Ellen White

Ellen White

"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich.". Mateusz 7:15-20 Powyższa plansza niech będzie przestrogą każdemu kto prawdziwie pragnie być...

Więcej

Ellen White wycina w śnie szaty sprawiedliwości dla ludzi

Ellen White

"Najmilsi, nie wierzcie zbyt łatwo każdemu, kto twierdzi, że pozostaje pod działaniem ducha, lecz postarajcie się zbadać, czy chodzi rzeczywiście o Ducha Bożego. Wiecie przecież, że istnieje na świecie wielu fałszywych proroków." [1 Jana 4:1] Pani White miała sen w którym wycinała szaty sprawiedliwości dla ludzi pod nadzorem tajemniczej istoty. Nikt inny jak tylko Jezus Chrystus daje szaty sprawiedliwości. On przelał swą krew za człowieka. Szatę daje każdemu kto pragnie i wierzy w niego idąc za nim. Jezus Chrystus nie potrzebuje pośredników wśr...

Więcej

James White pośmiertnie odwiedza Ellen White we śnie

Ellen White

"A jeśli wam powiedzą, byście szukali rady u czarowników i wróżbitów oraz zaklinaczy, którzy coś tam szepczą i mruczą jakieś zaklęcia, to czyż wypada by lud radził się bogów a żywi aby pytali o radę zmarłych?" [Izajasz 8:19] James Springer White (mąż Ellen White) zmarł 6 sierpnia 1881 roku. Piętnaście lat później w nocy 9 lipca 1896 roku Ellen White dostaje sen w którym jej zmarły mąż ją odwiedza, przychodzi i zwyczajnie prowadzi z nią dialog, wspomina dawne czasy, na koniec dyskretnie przeświadcza ją by wytrwała na ogólnoświatowym polu misyjnym...

Więcej

Iglica kleopatry na grobie Jamesa i Ellen White

Ellen White

"Najmilsi, nie wierzcie zbyt łatwo każdemu, kto twierdzi, że pozostaje pod działaniem ducha, lecz postarajcie się zbadać, czy chodzi rzeczywiście o Ducha Bożego. Wiecie przecież, że istnieje na świecie wielu fałszywych proroków." [1 Jana 4:1] 1 Iglica Kleopatry na grobie Jamesa Springera White James Springer White zmarł w roku 1881. Na jego grobie postawiono wówczas wielką mogiłę zwaną Iglicą Kleopatry bądź promieniem Baala. Pani Ellen Gould White jako żona zapewne posiadała decydujące zdanie o pochówku męża. Planowanie kształtu nagrobka męża ...

Więcej

Cechy natchnienia Ellen White

Ellen White

"Duch mówi bardzo wyraźnie, że w czasach ostatecznych niektórzy ludzie odpadną od wiary, a poddadzą się działaniu mocy uwodzicielskich i pokusom demonów. Dojdzie do tego wskutek kłamstw ludzi o napiętnowanych sumieniach." [1 Tymoteusza 4:1-2] "Najmilsi, nie wierzcie zbyt łatwo każdemu, kto twierdzi, że pozostaje pod działaniem ducha, lecz postarajcie się zbadać, czy chodzi rzeczywiście o Ducha Bożego. Wiecie przecież, że istnieje na świecie wielu fałszywych proroków." [1 Jana 4:1] Tylko Jezus Chrystus jest prawdziwą światłością. Wiele duchó...

Więcej

Obraz powie ci prawdę o pani Ellen White

Ellen White

Prosta prawda o Ellen White Prosta prawda o Ellen White Prosta prawda o Ellen White Prosta prawda o Ellen White Prosta prawda o Ellen White ...

Więcej

Sekret rodziny White - Wolnomularstwo

Ellen White

"Najmilsi, nie wierzcie zbyt łatwo każdemu, kto twierdzi, że pozostaje pod działaniem ducha, lecz postarajcie się zbadać, czy chodzi rzeczywiście o Ducha Bożego. Wiecie przecież, że istnieje na świecie wielu fałszywych proroków." [1 Jana 4:1] "[Mówi Jezus] Ja występowałem jawnie na oczach wszystkich. Uczyłem zawsze w synagogach i w świątyni, gdzie zbierają się wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego." [Jana 18:20] 1 Iglica wolnomularzy na grobie Jamesa i Ellen White Ten filar jest szczególnie ważny dla wolnomularstwa ponieważ zgodni...

Więcej

Ellen White naucza o płciowym zmieszaniu się rasy ludzi i zwierząt

Ellen White

"Najmilsi, nie wierzcie zbyt łatwo każdemu, kto twierdzi, że pozostaje pod działaniem ducha, lecz postarajcie się zbadać, czy chodzi rzeczywiście o Ducha Bożego. Wiecie przecież, że istnieje na świecie wielu fałszywych proroków." [1 Jana 4:1] 1 Pani Ellen White o randze swych pism W listach, które piszę, w świadectwach jakie składam, przedstawiam wam to, co PAN przedstawił mnie. Nie piszę ani jednego artykułu w czasopismach, wyrażającego wyłącznie moje własne przekonania. Są tym, co BÓG otworzył przede mną w widzeniach - cennymi promieniami św...

Więcej