Chrze[cijaDski krzy|

Generalna Konferencja Adwentystów najwyższym autorytetem Boga na ziemi

Kościół

Generalna Konferencja Adwentystów najwyższym autorytetem Boga na ziemi
20: Wy natomiast zostaliście namaszczeni [Duchem] Świętym i wszyscy znacie całą prawdę.
24: Dlatego starajcie się trwać przy tym wszystkim, co usłyszeliście na początku. Jeżeli zachowacie w waszym postępowaniu to, co słyszeliście od początku, będziecie trwać w łączności z Synem i z Ojcem.
26: Napisałem wam to wszystko o tych, którzy usiłują was zwieść na manowce.
27: Wy zaś starajcie się o to, by pozostawało w was zawsze namaszczenie otrzymane od Niego. Nie potrzebujecie aby was kto uczył, gdyż Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Jest to pouczenie niezawodne i w pełni prawdziwe. Trwajcie tedy przy Nim tak, jak was nauczył.
[1 List Jana 2]
Generalna Konferencja Adwentystów Dnia Siódmego

Generalna Konferencja rządzi Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego i administruje jego działalnością na całym świecie. Siedziba Generalnej Konferencji znajduje się w Silver Springs, w stanie Maryland, w USA. Generalna Konferencja jest nadzorowana przez Komitet Wykonawczy, na czele którego stoi jedna osoba - Przewodniczący. Zjazd Generalnej Konferencji odbywa się co 5 lat. W czasie znajdu wybierany jest Komitet Wykonawczy i funkcjonariusze przez stosowne mianowane komisje. Kolejny 60-ty zjazd Generalnej Konferencji odbędzie się w 2015 roku, w San Antonio, w Teksasie, w USA.

Jaki autorytet posiada Generalna Konferencja Adwentystów Dnia Siódmego ?
4846