Chrze[cijaDski krzy|

Iglica kleopatry na grobie Jamesa i Ellen White

Ellen White

Iglica kleopatry na grobie Jamesa i Ellen White
"Najmilsi, nie wierzcie zbyt łatwo każdemu, kto twierdzi, że pozostaje pod działaniem ducha, lecz postarajcie się zbadać, czy chodzi rzeczywiście o Ducha Bożego. Wiecie przecież, że istnieje na świecie wielu fałszywych proroków." [1 Jana 4:1]
Iglica Kleopatry na grobie Jamesa Springera White
James Springer White zmarł w roku 1881. Na jego grobie postawiono wówczas wielką mogiłę zwaną Iglicą Kleopatry bądź promieniem Baala. Pani Ellen Gould White jako żona zapewne posiadała decydujące zdanie o pochówku męża. Planowanie kształtu nagrobka męża jeśli nie było jej osobistą intencją to niewątpliwie musiało być poparte jej akceptacją. Ellen White zmarła 33 lata później.
Iglica Kleopatry na grobie Ellen Gould White
Po śmierci męża Ellen Gould White żyła 33 lata. Zmarła w roku 1915. Pochowano ją obok męża na obszarze cmentarnym należącym do rodziny White. Na Iglicy Kleopatry powstało obok epitafium Jamesa Springera White, nowe epitafium Ellen Gould White (na lewej ścianie patrząc od frontu).
Iglica Kleopatry - Egipt i obecnie
Iglice były bardzo popularnym motywem w architekturze starożytnego Egiptu. Stawiano je przy wejściach do świątyń. Budowane ku czci wielkich egipskich bóstw (takich jak Ra). Według wierzeń starożytnych egipcjan, duch boga słońca niejako miał wstępować w filar w pewnych okresach gdy składano przed filarem ofiary z ludzi.
Dziś, sekretne stowarzyszenia Wolnomularzy, Różokrzyżowców i inne okultystyczne towarzystwa kontynuują używanie iglic w życiu społecznym, kulturze, religii na całym świecie.
Iglica Kleopatry oczami wolnomularzy
Ten filar jest szczególnie ważny dla Wolnomularstwa ponieważ zgodnie z ich oświeconym mistycznym wierzeniem jest to niejako penis bóstwa Egiptu, Ozyrysa.
Iglice (penisy) były stawiane na grobach prominentnych wolnomularzy.
Dla wolnomularzy liczby 8 i 33 mają szczególne symboliczne znaczenie. Proszę zwrócić szczególną uwagę na następujące fakty. Pani White zmarła dnia 16 lipca 1915r. Jej zwłoki wyniesiono z kościoła na cmentarz dnia 24 lipca. Tam je pozostawiono aż do dnia 26 sierpnia i właśnie w tym dniu złożono ją do grobu w trumnie. Pan William Fagal (White Estate) powiedział to panu D. Fischerowi tymi słowami "Jej pogrzeb odbył się w Szabat, 24 Lipca, 1915. Ale ona jeszcze istotnie nie została pochowana, bądź co bądź dopiero w Czwartek, 26 Sierpnia." Niech każdy liczy sam dla siebie i swojej wolności w Jezusie Chrystusie (jeśli jest Adwentystą Dnia Siódmego).
Obeliski i filary w oczach jedynego prawdziwego Boga Jahwe
Większość nowo narodzonych chrześcijan wybrałaby skromny niewielki kamień na swój nagrobek. Podobnie jak wielu innych liderów fałszywych ruchów religijnych XIX w. pani Ellen White chciała być jak oni złożona obok Iglicy Baala, symbolu bóstwa słońca wg wierzeń Egiptu. Ten symbol reprezentujący penisa jest zakazany przez prawdziwego i jedynego Boga Jahwe.
"Nie będziesz czynił sobie żadnych bożków ani wznosił ciosanych słupów kamiennych, ani obelisków. Nie będziesz też układał na waszej ziemi kamieni z różnymi podobiznami by następnie im pokłony składać. Bo ja jestem Jahwe, wasz Bóg." [3 Mojżeszowa 26:1]
"Kiedy to wszystko już dobiegło końca, wszyscy Izraelici, którzy się tam znajdowali, ruszyli w drogę powrotną do miast Judy, gdzie połamali filary, porąbali aszery, poniszczyli miejsca kultu na wyżynach, pousuwali ołtarze znajdujące się na ziemiach Judy, Beniamina, Efraima i Manassesa, nie zostawiając po nich śladu." [2 Kronik 31:1]
"Wynieśli stamtąd filary świątyni Baala i spalili je. Połamali na drobne kawałki filary Baala, zburzyli świątynię Baala i urządzili w tym samym miejscu kloakę, która istnieje tam aż do dnia dzisiejszego." [2 Królewska 10:26-27]
"Spali on także świątynię bogów egipskich, posągi bożków też zniszczy ogniem albo wywiezie... Pokruszy on także posągi w świątyni boga Słońca, znajdującej się w kraju egipskim..." [Jeremiasz 43:12-13]
"Zniszczył również ołtarz znajdujący się w Betel oraz miejsce kultu na wyżynie, przygotowane przez syna Nebata, Jeroboama, tego, który cały Izrael doprowadził do tylu upadków. Zniszczył [Jozjasz] zarówno ołtarz, jak i owo miejsce na wyżynie; spalił, obrócił w popiół wszystkie urządzenia na wyżynie i spalił aszerę." [2 Królewska 23:15]
"Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu - rzecz obrzydliwą dla Pana, robotę rąk rzemieślnika - i postawi w miejscu ukrytym..." [5 Mojżeszowa 27:15]
9395