Chrze[cijaDski krzy|

Generalna Konferencja Adwentystów najwyższym autorytetem Boga na ziemi

Kościół

20: Wy natomiast zostaliście namaszczeni [Duchem] Świętym i wszyscy znacie całą prawdę. 24: Dlatego starajcie się trwać przy tym wszystkim, co usłyszeliście na początku. Jeżeli zachowacie w waszym postępowaniu to, co słyszeliście od początku, będziecie trwać w łączności z Synem i z Ojcem. 26: Napisałem wam to wszystko o tych, którzy usiłują was zwieść na manowce.27: Wy zaś starajcie się o to, by pozostawało w was zawsze namaszczenie otrzymane od Niego. Nie potrzebujecie aby was kto uczył, gdyż Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Jest to pouczen...

Więcej

Namaszczone wydawnictwa i książki Adwentystów Dnia Siódmego

Kościół

1 Kim są Adwentyści Dnia Siódmego wg ich proroka Ellen White "Adwentyści Dnia Siódmego zostali wybrani przez Boga, jako szczególny lud oddzielony od świata. Wielkim kilofem prawdy wyrąbał ich On w kamieniołomie świata i związał ich ze Sobą. On uczynił ich swymi reprezentantami i powołał, by byli Jego ambasadorami w ostatnim dziele zbawienia. Powierzono im wielkie bogactwo prawdy jakie kiedykolwiek było zwierzone ludziom.Najbardziej poważne i straszliwe ostrzeżenia, jakie kiedykolwiek przesłano przez Boga człowiekowi, aby przekazali je światu..." ...

Więcej

Ewangelia zdrowia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Kościół

Ewangelia zdrowia głoszona jest do dziś przez kościół Adwentystów Dnia Siódmego od 150 lat. Pani Ellen White zbudowała tą naukę w detalach w oparciu o otrzymywane objawienia. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w ostatnich latach zwiększył nakłady jej dzieł. Ją samą ukazuje w możliwie jak najlepszy sposób. Objawienia pani White wykraczają poza naukę apostołów, godzą w prawdziwą Ewangelię. W kwestiach jedzenia tworzą podziały, nakreślając co wolno jeść, a czego nie wolno. Wymazują daną przez Apostołów wolność wobec pokarmów. Apostołowie os...

Więcej