Chrze[cijaDski krzy|

Duch Święty pokazał mi ciemność w książkach Ellen White

Świadectwo od Boga

Adres źródłowy [Język Polski]: https://www.youtube.com/watch?v=bdfHDR2H5k0 ...

Więcej

On jest doskonałym Szabatem!

Świadectwo od Boga

Adres źródłowy [Język Polski]: https://www.youtube.com/watch?v=56DU4SOktjgAdres źródłowy [Język Angielski]: https://www.evangelicalendtimemachine.com/he-is-the-perfect-sabbath/ ...

Więcej

Sen: Adwentyści idą pod prawo

Świadectwo od Boga

Adres źródłowy [Język Polski]: https://www.youtube.com/watch?v=_5G20QfrE4Q ...

Więcej