Chrze[cijaDski krzy|

Wszystkowidzące oko w publikacjach Ellen White

Ellen White

Wszystkowidzące oko w publikacjach Ellen White
"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich.". Mateusz 7:15-20
Droga do Chrystusa oryginał z roku 1898

Droga do Chrystusa oryginał z roku 1898

Droga do Chrystusa oryginał z roku 1921

Tekst angielski:
"Go to him with your soul all stained as it is. Like the Psalmist, throw its chambers open to the all-seeing eye, exclaiming: Search me, O God, and know my heart; try me, and know my thoughts; and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting."

To samo zdanie w polskim języku, w dosłownym tłumaczeniu:
"Pójdź do niego ze swą duszą splamioną. I tak jak psalmista otwórz ją przed wszystko widzącym okiem, wykrzykując: Badaj mnie Boże, poznaj moje serce, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Sprawdź czy nie ma we mnie niegodziwości, prowadź mnie drogą odwieczną." (Droga do Chrystusa. Oryginalne angielskie wydania z lat 1898, 1908, 1921)"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich.". Mateusz 7:15-20
5835