Chrze[cijaDski krzy|

Wypowiedzi Ellen White powodujące dziwne stany

Ellen White

Wypowiedzi Ellen White powodujące dziwne stany
Zakłopotanie domeną fałszywego proroka Ellen White
"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich." [Mateusz 7:15-20]
Poniżej zamieszczone zdania wyjęto z natchnionych dzieł Ellen White.
Stosunek do herbaty i kawy
"Wszyscy powinni też wyraźnie świadczyć przeciwko herbacie i kawie, nie używając ich nigdy. Są to narkotyki, szkodliwe zarówno dla mózgu, jak też dla innych organów ciała." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 280.
"Każdy grosz wydany na herbatę, kawę lub mięso jest więcej niż stracony." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 280.
"Herbata zatruwa organizm. Chrześcijanie powinni ją porzucić. Skutki kawy są do pewnego stopnia te same co herbaty, lecz działanie jej na organizm jest jeszcze gorsze." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 294.
"Używanie herbaty, kawy i narkotyków oraz tytoniu sprowadziło na ludzkość rozmaitego rodzaju choroby. Te szkodliwe nałogi trzeba porzucić i to nie jeden, ale wszystkie, gdyż wszystkie one są szkodliwe." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 295.
"Nałóg picia herbaty i kawy jest większym złem niż się często przypuszcza... A najbardziej niebezpieczne jest to, że złe skutki często przypisuje się innym przyczynom." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 296.
"Gdy tacy amatorzy herbaty i kawy znajdą się na jakimś towarzyskim przyjęciu, wtedy uwidoczniają się skutki ich szkodliwego nałogu. Wszyscy do woli popijają ulubione napoje, a gdy już odczuwa się ich podniecający wpływ, rozwiązują się im języki i rozpoczynają obmawianie jedni drugich. Nie oszczędzają i nie przebierają w słowach. Krążą pikantne dowcipy, a często również gorszące obmowy. Bezmyślni plotkarze zapominają, że mają świadka. Niewidzialny Stróż wpisuje ich słowa do ksiąg niebieskich. Wszystkie te nieuprzejme krytyki, wyolbrzymione sprawozdania, zazdrość, wyrażone wskutek podniecenia szklanką herbaty, Jezus zapisuje jako zwrócone przeciwko Niemu." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 296.
"Herbata działa pobudzająco i do pewnego stopnia powoduje odurzenie. Działanie kawy i wielu innych popularnych napojów jest podobne." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 297.
"Herbata i kawa podniecają. Skutki ich picia są podobne do skutków palenia tytoniu, ale ich szkodliwość jest mniejsza. Ci, którzy używają tych powolnych trucizn, myślą podobnie jak palacze tytoniu, że nie potrafią żyć bez nich, ponieważ gorzej się czują, gdy nie mają tych bożków..." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 298.
"Herbata upaja, aczkolwiek w mniejszym stopniu, jednak jej działanie jest tego samego rodzaju co napojów alkoholowych." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 298.
"Herbata i kawa powodują apetyt na silniejsze podniety." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 299.
"Jedynym bezpiecznym kierunkiem jest nie próbować, nie kosztować i nie podawać herbaty, kawy..." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 300.
"Propagatorzy reformy wstrzemięźliwości powinni uświadomić sobie złe następstwa używania niezdrowych pokarmów, słodyczy, herbaty i kawy." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 301.
"Wszyscy powinni również wydać wyraźne świadectwo przeciw herbacie i kawie, nie używajcie ich nigdy. Są to narkotyki szkodliwe zarówno dla mózgu, jak i dla innych narządów ciała..." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 302.
"Każdy grosz wydany na herbatę, kawę i mięso jest gorzej niż stracony..." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 302.
"Jeśli ktoś ma wypaczony apetyt, który domaga się herbaty, kawy, słodyczy i niezdrowych potraw, trzeba go uświadomić." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 315.
Awersja do mięsa
"Mięso nigdy nie było najlepszym pokarmem. Lecz obecnie używanie go jest podwójnie naganne..." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 267.
"Co może być bardziej odstręczające dla zmysłu powonienia od sklepu, gdzie sprzedaje się mięso?." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 279.
"Czy zechce ktoś z kaznodziejów Ewangelii, którzy głoszą najbardziej uroczyste poselstwo, jakie kiedykolwiek zostało dane śmiertelnikom, dawać przykład w powracaniu do egipskich kotłów z mięsem?." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 282.
"Mam teraz osiemdziesiąt jeden lat i mogę zaświadczyć, że ja i moja rodzina nie tęsknimy za kotłami z mięsem egipskim." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 344.
Skutki jedzenia mięsa
"Raki, nowotwory i wszelkie stany zapalne powstają wskutek jedzenia mięsa." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 270.
"Tego rodzaju pokarm [Mowa o mięsie], rozpala krew i powoduje zdenerwowanie... Ono [Mięso] drażni nerwy i wzbudza namiętności, przechylając w ten sposób szalę na rzecz niskich popędów." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 276.
"Dieta mięsna dąży do rozwinięcia zwierzęcości w człowieku." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 266.
"Spożywanie mięsa wzmacnia zwierzęcą naturę, a osłabia naturę duchową." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 266.
"Skłonność do zachorowań powiększa się dziesięciokrotnie przez jedzenie mięsa." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 269.
"Ludzie poprzez spożywanie mięsa poddają się nieświadomie zmysłowości. To właśnie mięso pobudza niskie namiętności." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 270.
"Mięsa nie powinno się podawać dzieciom. Wpływa ono podniecająco i wzmacnia niskie namiętności..." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 271.
"Wkrótce po potopie obniżył się wzrost człowieka oraz długość jego życia, co było bezpośrednią konsekwencją spożywania mięsa." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 259.
Opinie zdrowotne
"Przeciążenie żołądka wskutek dogadzania apetytowi jest głównym źródłem zborowych kłopotów." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 36.
"Zboża i owoce przyrządzone bez tłuszczu i w możliwie naturalnym stanie, powinny być spożywane przez ludzi, którzy przygotowują się na zabranie ich do nieba." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 6.
"Masło jest mniej szkodliwe, gdy się je spożywa z chlebem, niż jako dodatek do potraw gotowanych, jednak najlepiej jest wyzbyć się go całkiem." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 257.
"Niezdrowy pokarm wkładany do żołądka wzmacnia apetyt, który wojuje przeciwko duszy, rozwijając niższe popędy." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 266.
"Gdzie można dostać wystarczającą ilość dobrego mleka i owoców, tam rzadko da się usprawiedliwić jedzenie pokarmów mięsnych." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 274.
"Jadanie samych zup nie zapewni zdrowia narządom trawiennym, bo są one tylko płynem." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 274.
"Jeśli chcemy zachować dobre zdrowie, powinniśmy unikać jedzenia owoców i jarzyn przy tym samym posiłku... Miejcie owoce na jeden posiłek, a jarzyny na drugi..." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 275.
"Mięso, jeśli nie pochodzi od chorych zwierząt, jest lepsze od używania mleka z cukrem." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 275.
"W sanatoriach mięso należy podawać pacjentom do ich pokojów." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 275.
"Niech żaden z naszych kaznodziejów nie daje złego przykładu jedzeniem mięsa. Niech wraz ze swymi rodzinami żyją zgodnie ze światłem reformy zdrowia. Niech nasi kaznodzieje nie zezwierzęcają własnej natury i natury swoich dzieci. Dzieci, których pragnienia nie są ograniczane kuszone nie tylko do ulegania powszechnym nawykom niewstrzemięźliwości, lecz puszczają też wodze niskim namiętnością i lekceważą czystość i cnotę." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 278.
"Jeśli nasz apetyt domaga się mięsa, wówczas trzeba pościć i modlić się do Pana, aby udzielił swej łaski do przeciwstawienia się pożądliwością, które walczą przeciw duszy." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 274.
"Gorące suchary [grzanki] i potrawy mięsne pozostają w sprzeczności z zasadami reformy zdrowia." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 279.
"Niczego, co wzbudza podniety, nie powinno się stawiać na stół. Apeluję do starych i młodych, i tych w średnim wieku. Odmawiajcie swojemu apetytowi pokarmów, które przynoszą wam szkodę. Służcie Panu ofiarnie." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 281.
"Jarzyny, owoce i zboża powinny stanowić naszą dietę. Ani jeden kawałek mięsa nie powinien dostać się do naszego żołądka. Jedzenie mięsa jest nienaturalne. Mamy wrócić do pierwotnego zamiaru Bożego, jaki był przy stworzeniu człowieka." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 264.
"Wśród ludu, który twierdzi, iż oczekuje rychłego zjawienia się Chrystusa, powinny być widoczne większe reformy. Reforma zdrowia powinna dokonać wśród naszego ludu dzieła, którego jeszcze dotychczas nie dokonała. Są tacy, których należałoby uświadomić odnośnie niebezpieczeństwa jedzenia pokarmów mięsnych, którzy wciąż jeszcze jedzą mięso zwierząt, narażając w ten sposób swoje zdrowie fizyczne, umysłowe i duchowe." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 265.
"Gdyby śledzić od przyczyny do skutku rozmaite postacie złego zdrowia, okazałoby się, że właściwym powodem jest jedzenie mięsa." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 267.
"Świeccy lekarze nie umieją wytłumaczyć szybkiego wzrostu chorób między ludźmi. Lecz my wiemy, że przyczyną wielu tych chorób jest jedzenie mięsa." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 269.
"Chcemy aby przenikająca prawda słowa Bożego opanowała każdego z nas. Pragniemy, aby zrozumieli, iż mięso nie jest dla nich odpowiednim pokarmem. Taka dieta rozwija zwierzęce namiętności w nich i w ich dzieciach." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 271.
"Gorące napoje osłabiają, a prócz tego ci, którzy je piją, stają się niewolnikami nawyków." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 294.
"Świadectwa wystosowane przeciwko uleganiu takim szkodliwym używkom, jak herbata, kawa... rozdrażniły pewną klasę ludzi, ponieważ ich bożki zostały zagrożone." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 300.
"Używam nieco przegotowanego mleka do kawy [zaleca Ellen White]." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 303.
"Niektórzy mogą domagać się trezciego posiłku. Ten, jeśli w ogóle ma być spożywany, powinien być lekkostrawny. Sucharki, biszkopty lub keks oraz owoce lub kawa zbożowa - oto pożywienie najlepiej nadające się na kolację." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 303.
Polecenia, nakazy
"Każdą umiejętność, jaką obdarzył nas Stwórca, musimy doprowadzić do doskonałości, aby dokonać jak najwięcej dobrego." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 11.
"Ci, którzy otrzymali pouczenie odnośnie zła, wynikającego z używania mięsa, herbaty i kawy oraz tłustych i niezdrowych potraw, a którzy są zdecydowani uczynić z Bogiem przymierze samowyrzeczenia, nie będą dalej ulegać apetytowi na pokarmy, o których wiedzą iż są niezdrowe... Jest to dzieło które musi być wykonane, zanim Jego lud będzie mógł stanąć przed Nim jako lud doskonały." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 265.
"Rozpowszechniajcie książki, które nauczają zdrowego sposobu życia." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 322.
Jest grzechem
"Takim samym grzechem jak przestępowanie dziesięciorga przykazań jest naruszanie praw własnego organizmu." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 12.
Znaki wybranego ludu, resztki.
"Nasze nawyki w jedzeniu i piciu pokazują, czy należymy do świata czy do grona tych, których Pan swoim potężnym ramieniem odłączył od tego świata. Ci są Jego osobliwym ludem." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 264.
"Wszędzie wokoło ludzie giną z braku znajomości prawd, które zostały nam przekazane... Ci którzy zostali oświeceni prawdą [reformą zdrowia], mają nieść to światło światu." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 318.
Cechy światła
"Jeżeli, głosząc najuroczystsze i najważniejsze poselstwo, jakie Bóg kiedykolwiek dał [poselstwo zdrowia], ludzie walczą przeciw prawdzie ulegając złym nawykom w jedzeniu i piciu, to odbierają wszelką moc poselstwu..." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 266.
"Instytucje zdrowotne będą najlepszym miejscem wychowywania chorych i cierpiących, aby żyli zgodnie z prawami przyrody i zaniechali szkodliwych dla zdrowia praktyk w złym sposobie odżywiania się, w ubiorze, według świeckich nawyków i zwyczajów, które nie są zgodne z Bożym porządkiem. Dokonują one dobrego dzieła dla oświecenia naszego świata..." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 312.
"Wszystko, co czynimy, powinno pozytywnie świadczyć o Autorze prawdy i powinno należycie reprezentować świętość i ważność prawd trzeciego poselstwa anielskiego." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 314.
"Nauczając zasad zdrowia miejcie na uwadze wielki cel reformy - jej celem jest zapewnić najwyższy rozwój ciała, umysłu i duszy." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 320.
Wzbudzanie wyrzutów sumienia, potępianie
"Czy nie nadszedł czas, aby ludzie przestali spożywać pokarmy mięsne? Jak mogą ci, którzy usiłują stać się czystymi i świętymi, aby być towarzyszami aniołów niebieskich, spożywać nadal jako pokarm coś, co ma taki szkodliwy wpływ na duszę i ciało? Jak mogą odbierać życie stworzeniom Bożym, aby spożywać mięso jako przysmak?." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 264.
"Czy ludzie, którzy chcą stać się świętymi, czystymi, szlachetnymi, aby być dopuszczonymi do towarzystwa aniołów niebieskich, mają nadal odbierać życie stworzeniom Bożym i rozkoszować się jedzeniem mięsa?." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 265.
"Gdyby w rodzinach, z jakich składają się nasze zbory, wszystko było tak, jak należy, wówczas moglibyśmy wykonać dla Pana dwa razy tyle pracy." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 271.
"Niech dzieci rozumnie biorą udział w tym dziele [reformie zdrowia]. Wszyscy jesteśmy członkami rodziny Pańskiej, a Pan chce, aby Jego dzieci, starzy i młodzi, postanowili odmawiać zachciankom apetytu. Zaoszczędzimy w ten sposób środki na budowę kaplic i utrzymanie misjonarzy. Otrzymałam polecenie, aby powiedzieć rodzicom: Stańcie sami duszą i duchem, po stronie Pańskiej w tej sprawie [Reformy Zdrowia]. Musimy zawsze pamiętać, że w tym czasie łaski jesteśmy na śledztwie przed Panem wszechświata. Czy nie porzucicie uległości, jaka wyrządza wam szkodę? ... Niech wasze czyny samozaparcia świadczą, że będziecie posłuszni żądaniom Bożym, jakie ma wobec SWEGO SZCZEGÓLNEGO LUDU. Następnie składajcie do skarbnicy część środków zaoszczędzonych przez wstrzemięźliwość..." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 281.
Wyroki
"Wielu którzy dziś są tylko połowicznie nawróceni w sprawie jedzenia mięsa, odejdzie od ludu Bożego i już nigdy nie wróci do niego." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 266.
"Ci, którzy ulegają jedzeniu mięsa piciu herbaty i obżarstwu, zasiewają ziarno, z którego wyrośnie cierpienie i śmierć." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 266.
"Są tacy wśród Adwentystów Dnia Siódmego, którzy nie chcą zważać na dane w tej sprawie światło. Czynią mięso częścią składową swej diety. Przychodzi na nich choroba. Chorują i cierpią wskutek własnego przewrotnego życia, proszą sługi Boże o modlitwy. Lecz jak może Pan działać na ich korzyść, jeśli wzbraniają się zważać na Jego pouczenia odnośnie reformy zdrowia?." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 279.
"Przez 30 lat światło o reformie zdrowia przychodziło do ludu Bożego, lecz wielu naśmiewało się z niego. Nadal używali herbatę, kawę, przyprawy i mięso. Ich ciała są pełne chorób. Jakże możemy przedstawić takich Panu do uleczenia?" Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 279.
"Woń surowego mięsa jest nieprzyjemna dla wszystkich, których zmysły nie zostały ZDEPRAWOWANE pielęgnowaniem nienaturalnego apetytu. Jeśli znieważa się światło dane od Boga odnośnie reformy zdrowia, On nie uczyni cudu dla zachowania przy zdrowiu tych, którzy idą drogą prowadzącą do choroby." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 279.
"Pilnie będziecie strzec przykazań Pana, Boga waszego. Każdy, kto przestępuje prawa zdrowotne [poselstwo zdrowia], nie będzie podobał się Bogu." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 280.
Inne opinie
"Dzieci Boże nie mogą wielbić Boga słabym ciałem i skarłowaciałym umysłem." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 13.
"Mieszkańcy starego świata [przed potopem] byli nieumiarkowani w jedzeniu i piciu. Pragnęli pokarmów mięsnych, chociaż Bóg nie dał im zezwolenia na spożywanie mięsa." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 260.
"Każde prawo, jakie rządzi ludzkim organizmem należy traktować tak samo jako Słowo Boże..." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 12.
"Nie cieszymy się większym błogosławieństwem Bożym, ponieważ nie zważamy na światło, jakie On łaskawie nam dał odnośnie praw życia i zdrowia." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 12.
"Niech nasi kaznodzieje i kolporterzy staną pod sztandarem ścisłej wstrzemięźliwości. Nigdy nie wstydźcie się powiedzieć: - Nie, dziękuję, nie jadam mięsa. Jeśli podają herbatę, odmówcie, podając powód, dla którego to czynicie. Wyjaśnijcie, że jest to szkodliwe, a chociaż na chwilę podnieca, to wnet podniecenie znika, a daje się odczuć przygnębienie." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 280.
"Ewangelia ma być połączona z zasadami prawdziwej reformy zdrowia." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 308.
"Kto nie stosuje się do reformy zasad zdrowia, nie powinien być kaznodzieją." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 316.
Dziwne wierzenia
"Składamy się z tego, co spożywamy, a jeśli jemy dużo mięsa, to przyswajamy sobie pewne ich cechy." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 271.
"Dietą zwierząt są jarzyny i zboża. Czy jarzyny muszą najpierw przyswoić zwierzęta, musz stać się częścią składową ich organizmu, zanim możemy je spożyć? Czy musimy odzyskiwać roślinne składniki diety przez jedzenie mięsa martwych stworzeń?... Ci, którzy jedzą mięso, spożywają zboża i owoce dopiero z drugiej ręki." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 276.
"Zwierzę spożywając pokarm pochodzenia roślinnego, czerpie z niego wszystkie potrzebne składniki. Życie, jakie było w zbożach i warzywach, przechodzi na konsumenta. My otrzymujemy je dopiero przez jedzenie mięsa zwierzęcego." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 276.
"Ci, którzy jedzą mięso, lekceważą wszystkie przestrogi, jakie Bóg dał w tej sprawie... Nie mają najmniejszej wymówki dlaczego jedzą mięso. Przekleństwo Boże spoczywa na świecie zwierzęcym." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 267.
"Każdy człowiek ma możliwość uczynić siebie takim, jakim chciałby być." Ellen G.White - Chrześcijanin a dieta. Strona 11.
"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich." [Mateusz 7:15-20]
5633